پودر کاکائو خالص کیلویی

قیمت پودر کاکائو در ایران و کشور های صادرکننده

درختی که از آن کاکائو بدست می آید تئوبروما نام دارد. این درخت دارای میوه ای به شکل خیار است که برای تولید پودر کاکائو میوه های این درخت را چیده و پس از پوسیده ش

بیشتر بخوانید